Oekraïne, Moekatsjeve

 • Kimon
 • Oekraïne, Moekatsjeve

Over het project

Oekraïne is een land dat regelmatig in het nieuws is door binnenlandse onrusten waaronder de annexatie van De Krim door de Russische regering in Moskou. Een land met 1,6 miljoen vluchtelingen, burgers die niet meer terug kunnen naar hun eigen stad of dorp.

In december 2015 is Marije Meerkerk vanuit haar kerkelijke gemeente in Bleskensgraaf uitgezonden naar Moekatsjeve in het zuidwesten van Oekraïne. In het zigeunerkamp Dombok heeft ze een préschool gestart. De kinderen ontvangen onderwijs om ze voor te bereiden op school en door middel van kinderclubs leren de kinderen over God en Jezus.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Aan mijn sleutelbos zit een sleutel die past in het sleutelgat van een huis in Bleskensgraaf, een dorp in de Alblasserwaard.

Sinds eind 2015 hangt er een nieuwe sleutel aan mijn sleutelbos. En díe sleutel past op mijn woning in Oekraïne. Het land dat mijn hart gestolen heeft. In 2009 – na het afronden van mijn studie SPH – hebben Oekraïne en ik voor het eerst kennis met elkaar gemaakt. Ik heb toen twee en een halve maand in een ziekenhuis voor kinderen gezorgd die waren achtergelaten door hun ouders.

Dat ik een jaar later – in 2010 – voor een half jaar zou terugkeren, had niemand verwacht. Ik ook niet. In dat jaar groeide mijn liefde voor het land en werden mijn hart en ogen geopend voor de Roma en de kinderen die opgroeien in kindertehuizen. Ik kreeg het verlangen om hen te vertellen over onze God, die ook naar hen omkijkt. En elke keer als ik naar Oekraïne ging – om weer een aantal weken in het ziekenhuis te werken – groeide mijn verlangen om de Roma over God te vertellen.

In Oekraïne wonen veel Roma. Een zigeunervolk dat grote armoede kent. Een volk dat nog steeds met de nek wordt aangekeken. Ook door christenen. Maar ik weet zeker dat God ook de Roma op het oog heeft Hij geeft ons zelfs de opdracht om ons te ontfermen over de armen. Mijn verlangen ging – toen ik eenmaal weer in Nederland was – niet weg. Het bleef. En het werd sterker.

Ik geloof dat God mij dat verlangen geeft – daarom heb ik gehoor gegeven aan dat verlangen. Ik heb stappen gezet en tijdens mijn zoektocht werd ik gewezen op stichting Kimon. Een kennismakingsgesprek volgde. Het klikte. Nu – na vele gespreken met mijn kerk en stichting Kimon – is de kogel door de kerk.

Stichting Kimon zendt mij – als veldwerker – uit naar Oekraïne, om daar te werken onder de zigeuners. Tijdens een speciale kerkdienst hoop ik in de herfst van 2015 – vanuit de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf in samenwerking met Stichting Kimon – te worden uitgezonden. Dit zal zijn als alle sponsoring rond is. Daarna vertrek ik voor 4 jaar naar Dombok – een klein dorpje – in Oekraïne.

Romeinen 10:13-14
Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zijn niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

 Hoofdstad Kiev
 Taal Oekraïens en Russisch
 Inwoners 43.733.762
 Oppervlakte 579.320 km²
 Levensverwachting 72 jaar
 Religie Oosters-Orthodox: 76,5%
Katholiek: 8%
Moslim: 1,1%
 Kindersterfte 8/1000
 HIV besmetting 0,9%
 • Mirjam op verlof! - Vanaf vrijdag 4 juni tot en met vrijdag 25 juni is Mirjam beschikbaar om bij u een (online) presentatie te verzorgen. Ze neemt u mee in haar bediening en vertelt Lees meer...
 • Perspectief 21/3 - Kimon steunt een project in Kiev, genaamd Perspectief 21/3. Een christelijk project dat zich richt op Bijbels onderwijs aan kinderen met het syndroom van Down. Het project wil deze kinderen Lees meer...

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  96 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  96 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  96 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  96 dagen resterend