Roemenië, Idrifaia

  • Kimon
  • Roemenië, Idrifaia
Roemenië, Talitha Kumi

Roemenië | Talitha Kumi

Sinds op 24 februari 2022 in Oekraïne oorlog is uitgebroken, zijn veel Oekraïense kinderen wees geworden. In het dorpje Idrifaia (Roemenië) is door een aantal samenwerkende ondernemers uit Nederland aan stichting Kimon een opvanglocatie aangeboden voor Oekraïense kinderen. Onder de naam ‘Talitha Kumi’ zullen op deze locatie meisjes opgevangen worden die door de oorlogssituatie ontheemd zijn geraakt en speciale zorg nodig hebben.

De naam van het project is ontleend aan de woorden die de Heere Jezus sprak bij de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en betekent ‘Meisje, sta op’ (zie Markus 5:41). Als Jezus spreekt, spreekt Hij met macht! Alleen met Gods hulp is het mogelijk deze meisjes een veilige ontwikkeling te bieden.

Woonvormen
In het huis ‘Talitha Kumi’ verblijven kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud. De woonvorm zal kleinschalig gestart worden. Basisspeerpunten van het programma zijn het bieden van veiligheid, rust en stabiliteit. Verder wordt bij elk kind gekeken naar ontwikkelmogelijkheden. Door middel van coaching wordt de persoonlijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd.

Onderwijs
In Indrifaia is een basisschool. Waar wordt gekeken hoe de meisjes gebruik kunnen maken van het lokale onderwijs.

Evangelisatie
De kinderen die in Talitha Kumi wonen zijn ontwricht, ontheemd door de oorlogssituatie. In korte tijd hebben zij veel gezien, meegemaakt en verloren. Door middel van zingen, bidden en het vertellen van bijbelverhalen wordt de eenvoudige Bijbelse boodschap doorgeven aan deze meisjes. Naast herstel en voorbereiden op de toekomst is het hoofddoel om hen te helpen zich voor te bereiden op dé Toekomst, die eeuwig is.

Jolanda van Essen

Over mij
Ik ben Jolanda van Essen, geboren in een klein dorpje op de Veluwe als jongste van zes kinderen. Op de middelbare school twijfelde ik tussen een economische opleiding of de PABO. Het is de PABO geworden. Na 10 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, heb ik in augustus 2002 de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs.

Roeping
Voor de zomervakantie van 2021 maakte de Heere mij duidelijk dat ik afscheid zou moeten nemen van veel wat me lief en dierbaar is. Er ontwikkelde zich een sterk verlangen in mij om kinderen die door de maatschappij niet gezien worden, met Gods hulp tot Hem brengen. Om lichamelijke of emotioneel verwaarloosde kinderen, kinderen met een beperking, een stapje verder brengen.

 Hoofdstad Boekarest
 Taal Roemeens
 Inwoners 21.729.871
 Oppervlakte 238.391 km²
 Levensverwachting 78 jaar
 Religie Orthodox: 70%
Rooms-katholiek: 6%
 Kindersterfte 10/1000
 HIV besmetting 0,1%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten