Zuid-Afrika, Port Elizabeth (Missionvale)

 • Kimon
 • Zuid-Afrika, Port Elizabeth (Missionvale)

Over het project

José Weijers woont sinds januari 2019 in Port Elizabeth en werkt in township Missionvale.

Zendingsveld: township Missionvale, Port Elizabeth, Zuid Afrika

Missionvale is een township, waar ruim 25.000 mensen wonen, aan de rand van de stad Port Elizabeth. De mensen leven in armoede en vaak in zelfgebouwde onderkomens waar de basisvoorzieningen veelal compleet ontbreken.

In deze wijk staat het project Missionvale Care Centre om hulp te bieden. In eerste instantie wordt er gewerkt aan basis levensbehoeften als voedsel, zorg en educatie. Het is een Christelijk project en is jaren terug begonnen met de Ierse Sister Ethel om liefde en hulp te geven aan deze naasten vanuit Gods liefde voor alle mensen.

Voor dit project ga ik mij inzetten, mijn missie omvat het volgende:

 • Kinder/jeugdevangelisatie begeleiden en coachen
 • Impact studie, onderzoek naar het effect en de kwaliteit van de hulpverlening
 • Opzetten handwerkproject, praktische mogelijkheden voor jongeren

Op het terrein van Missionvale Care Centre staat een Primary School (basisschool) en iedere middag is er een programma voor de kinderen gericht op extra begeleiding en ontspanning door diverse activiteiten. Momenteel komen hier ongeveer 100 kinderen op af. Voor deze groep kinderen zal ik evangelisatiewerk opstarten en begeleiden, met de bedoeling dit verder uit te breiden. Om zo de kinderen al jong over Jezus te vertellen en hen te helpen staande te blijven in de moeilijkheden die hen wachten!

“ Ouers het hulle kindertjies na Jesus toe gebring sodat Hij hulle kon aanraak”

Het Missionvale Care Centre heeft behoefte aan een beter inzicht van de effecten van de hulpverlening, hieruit komt de vraag om aan een impact studie te werken. De verschillende onderdelen van het project, zoals de voedsel verstrekking en medische zorg, worden apart bekeken op kwaliteit, resultaat en verbeterpunten. Met de uitkomsten en resultaten kunnen verbeteringen worden doorgevoerd en betere keuzes worden gemaakt met als doel de hulpverlening uit te breiden. Daarnaast kunnen de resultaten meehelpen in het benaderen en informeren van de projectsponsors en het lobby werk met de overheid etc.

Omdat ik creatief ben, wil ik dat ook graag inzetten om kansen te bieden. Op het Missionvale Care Centre is een graft unit (handwerk lokaal) waar verschillende producten gemaakt worden. Alleen, hier zijn vooral vrouwen actief. Mijn missie hierin is om de jeugd praktische mogelijkheden te bieden. Hier bedoel ik de jeugd die geen kansen meer heeft op het volgen van de High School in de stad. Met handwerk hoop ik mogelijkheden te bieden die hen verder helpt, op het persoonlijk vlak en financieel.

‘There is a church because there is a mission’

Onder de tab ‘Veldwerker’ vind je meer informatie over José en onder de tab ‘Nieuws’ zijn nieuwe berichten en updates te vinden!

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Mijn naam is José Weijers en deze tekst schrijf ik vanuit mijn leuke huisje in Wierden.

In deze mooie Twentse omgeving ben ik opgegroeid en mijn familie woont hier in de buurt. Het is prima wonen en leven hier, ik kom niets te kort. Waarom dit goede vertrouwde leven opgeven?

De volgende tekst uit de Bijbel is een van de teksten die tot mij spreekt, 1 Joh 3:16-18 ‘.. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?…’. Natuurlijk is dit ook een oproep voor de naaste dichtbij, maar voor mij spreekt dit over mijn naasten verder weg. Graag wil ik mijn kwaliteiten inzetten voor mensen in mindere omstandigheden, in moeilijke posities.

Ik heb een voorliefde voor Afrika, dat is geen verrassing voor mensen die mij kennen. En het is dan ook in dit werelddeel, waar ik een project heb gevonden en mijn inzet gewenst is. Tijdens mijn bezoek aan Missionvale Care Centre vielen dingen op de plek, waar ik Gods leiding in ervaar. Misschien zal mijn werk maar een kleine druppel zijn, maar de kinderen en bewoners van Missionvale zijn het waard!

Wanneer je graag mijn nieuwsbrieven ontvangt, stuur dan een mailtje naar: jweijers@kimon.nl

Bid je mee voor het werk?

Een hartelijke groet!

Hoofdstad Pretoria – bestuurlijk
Kaapstad – wetgevend
Bloemfontein – rechterlijk
Taal Afrikaans, Engels, Zoeloe
Inwoners 48.375.645
Oppervlakte 1.221.037 km²
Levensverwachting 49 jaar
Religie Christendom: 75,5%
Kindersterfte 41/1000
HIV besmetting 17,9%
 • Voedselactie Missionvale - In het township Missionvale zijn de mensen ondanks de strenge maatregelen veel op straat, een belangrijke reden daarvoor is om voedsel te 'zoeken'. Medewerkers van het Missionvale Care Centre (MCC) Lees meer...
 • ‘en-route’ - Afgelopen 4 januari vloog ik naar Engeland om de 10-weekse cursus 'en-route' als voorbereiding op mijn werk in Zuid- Afrika. Ik was benieuwd hoe het zou zijn, wat ik zou Lees meer...
 • Volg mij op Facebook! - https://www.facebook.com/joseopmissie/
 • José Op Missie - Nu even een aantal dagen geen werk, om tot rust te komen rond de feestdagen en mij voor te bereiden voor de start van de cursus 'en Route' begin januari! Lees meer...

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  156 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  156 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  156 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  156 dagen resterend