Zuid-Afrika, Port Elizabeth (Missionvale)

  • Kimon
  • Zuid-Afrika, Port Elizabeth (Missionvale)
Zuid-Afrika Missionvale

Zuid-Afrika | Missionvale Care Centre & Harvest Kleinskool

In de provincie Oost-Kaap, één van de armste regio’s van Zuid-Afrika, ligt de havenstad Port Elizabeth. Aan de rand van de stad bevinden zich meerdere townships. Hier heerst grote armoede. Veel mensen leven in zelfgebouwde onderkomens waar de basisvoorzieningen veelal geheel ontbreken. Daarbij vormen ook criminaliteit, verslaving en misbruik een groot probleem. Kimon is betrokken bij projecten in twee townships: het Missionvale Care Centre in township Missionvale en Harvest Kleinskool in township Kleinskool.

Missionvale Care Centre

In township Missionvale staat het Missionvale Care Centre, een christelijk centrum dat is opgericht door Sister Ethel, gezonden vanuit de Katholieke kerk van Ierland. Het centrum heeft als doelstelling om de gemeenschap te helpen in hun nood. In eerste instantie wordt er gewerkt aan basisbehoeften zoals voedsel, zorg en educatie.

Evangelisatie
Op het terrein van Missionvale Care Centre staat een Primary School (basisschool). In de vorm van een Bijbelklas brengt José Weijers, veldwerker in Zuid-Afrika, de kinderen op deze school in aanraking met het Evangelie. Door de kinderen al jong over Jezus te vertellen hopen we hen te helpen staande te blijven in de moeilijke levenssituatie waarin zij verkeren.

Onderwijs
In townships is de situatie rond educatie zo dat veel kinderen een opleiding na de basisschool niet bereiken. Dit betekent nog minder kans op een baan, in een land waar het werkloosheidscijfer al erg hoog ligt. José helpt op het Missionvale Care Centre mee aan het opzetten van praktische projecten om deze doelgroep een kans te geven op een betere toekomst. In deze projecten worden vaardigheden geleerd om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Ondernemerschap
Een voorbeeld hiervan is de Swop Shop, gestart in 2021. Hier kunnen mensen lege flessen en andere recyclebare producten inleveren. Met de punten die ze hiervoor krijgen, kunnen ze voedsel, kleding en andere noodzakelijke spullen kopen. Door dit project wordt niet alleen de gemeenschap als geheel geholpen doordat afval opgeruimd wordt en mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften, maar ook een groep jongemannen die het recycleteam vormt. Zij hebben hierdoor werk en een klein inkomen.

Harvest Kleinskool

Niet ver van Missionvale ligt Kleinskool. In dit township bevindt zich Harvest Kleinskool, een missiepost van Harvest Christian Church in Port Elizabeth. De missiepost heeft als doelstelling het uitbreiden van Gods Koninkrijk in de gemeenschap. Op diverse manieren biedt de missiepost hulp aan de arme gemeenschap die vaak te kampen heeft met diverse problemen zoals drank, drugs en overspel.

Evangelisatie
Op zaterdagen is de veldwerker betrokken bij het leiden van een jeugdvereniging. Zo komen ook jongeren in aanraking met de boodschap van redding en verlossing door het bloed van Jezus Christus.

Verder is José op de missiepost betrokken bij het faciliteren van een Bijbels gefundeerde cursus met de naam ‘Celebrate Recovery’. Hiermee worden ook de oudere jeugd en volwassenen bereikt. Problemen die in het township en in het persoonlijk leven van de deelnemers spelen, komen bloot te liggen. In de cursus wordt gewezen op Jezus, de enige weg tot herstel!

Woonvormen
Tijdens de Bijbelstudie ontstaat veelal een intrinsieke motivatie om te veranderen. Hiervoor is professionele begeleiding nodig. Uit deze behoefte is het proces gestart om een rehabilitatiecentrum op te zetten met een christelijke grondslag. Bij de visie voor de realisatie van dit rehabilitatiecentrum is José ook betrokken. Hier gaat gewerkt worden aan persoonlijk herstel waarmee we indirect werken aan het herstel van de gemeenschap.

Ondernemerschap
Harvest Kleinskool kent al langer een Swop Shop. Hier is José op een praktische manier bij betrokken. Van hieruit is het idee ontstaan om dit ook in Missionvale op te zetten.

Bekijk deze video (Engels) voor een korte impressie van Harvest Kleinskool en de Swop Shop.

José Weijers

Over mij
Mijn naam is José Weijers. In januari 2019 heb ik afscheid genomen van mijn leuke huisje in het Twentse Wierden om in Port Elizabeth, Zuid-Afrika te gaan wonen. Hier werk ik in één van de armste townships met de bedoeling om vanuit Gods liefde onder meer hope, worth en joy te geven; de drie kernwoorden van mijn missie.

Roeping
Ik heb altijd al een voorliefde voor Afrika gehad en tijdens mijn bezoek aan Missionvale Care Centre vielen dingen op hun plek. Daarin ervaar ik Gods leiding. De volgende tekst uit de Bijbel is één van de teksten die tot mij spreekt: 'Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?' (1 Joh 3:17). Natuurlijk is dit ook een oproep voor de naaste dichtbij, maar voor mij spreekt dit over mijn naasten verder weg. Graag wil ik mijn kwaliteiten inzetten voor mensen in mindere omstandigheden, in moeilijke posities.

Hoofdstad Pretoria – bestuurlijk
Kaapstad – wetgevend
Bloemfontein – rechterlijk
Taal Afrikaans, Engels, Zoeloe
Inwoners 48.375.645
Oppervlakte 1.221.037 km²
Levensverwachting 49 jaar
Religie Christendom: 75,5%
Kindersterfte 41/1000
HIV besmetting 17,9%
  • Voedselactie Missionvale - In het township Missionvale zijn de mensen ondanks de strenge maatregelen veel op straat, een belangrijke reden daarvoor is om voedsel te 'zoeken'. Medewerkers van het Missionvale Care Centre (MCC) Lees meer...
  • ‘en-route’ - Afgelopen 4 januari vloog ik naar Engeland om de 10-weekse cursus 'en-route' als voorbereiding op mijn werk in Zuid- Afrika. Ik was benieuwd hoe het zou zijn, wat ik zou Lees meer...
  • Volg mij op Facebook! - https://www.facebook.com/joseopmissie/
  • José Op Missie - Nu even een aantal dagen geen werk, om tot rust te komen rond de feestdagen en mij voor te bereiden voor de start van de cursus 'en Route' begin januari! Lees meer...

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten