Zuid-Afrika, Port Elizabeth (Missionvale)

 • Kimon
 • Zuid-Afrika, Port Elizabeth (Missionvale)
Zuid-Afrika Missionvale

Over het project

Project Missionvale
De provincie Oost-Kaap is één van de armste regio’s van Zuid-Afrika. Hier ligt de havenstad Port Elizabeth waar Kimon betrokken is bij twee projecten: Missionvale Care Centre en Harvest Kleinskool.

Missionvale Care Centre
Missionvale is een township aan de rand van Port Elizabeth waar ruim 25.000 mensen wonen. Er heerst grote armoede. Veel mensen leven in zelfgebouwde onderkomens waar de basisvoorzieningen veelal compleet ontbreken. In deze wijk staat het Missionvale Care Centre, een christelijk centrum dat is opgericht door Sister Ethel, gezonden vanuit de Katholieke kerk van Ierland. Het centrum heeft als doelstelling om de gemeenschap te helpen in hun nood. In eerste instantie wordt er gewerkt aan basisbehoeften zoals voedsel, zorg en educatie.

Evangelisatie
Op het terrein van Missionvale Care Centre staat een Primary School (basisschool). Iedere middag is hier een programma voor de kinderen met diverse activiteiten gericht op extra begeleiding en ontspanning. Momenteel komen hier ongeveer 100 kinderen op af. Onze veldwerker heeft voor deze groep kinderen evangelisatiewerk opgestart om zo de kinderen al jong over Jezus te vertellen en hen te helpen staande te blijven in de moeilijkheden die hen wachten!

Onderwijs
Op het Missionvale Care Centre is ook een graft unit (handwerklokaal). Hier worden verschillende producten gemaakt. Deze plek, waar eerst vooral volwassen vrouwen actief waren, wordt ingezet om de jeugd praktische mogelijkheden te bieden zich persoonlijk te ontwikkelen. Het gaat hierbij om de jeugd die geen kansen heeft op het volgen van de High School in de stad.

Ondernemerschap
Door het maken van producten helpen we de jongeren niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op financieel vlak verder. Naast het leren van een praktisch vak, wordt de jongeren zo ook een mogelijkheid geboden zelf voor inkomen te zorgen zodat ze uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Harvest Kleinskool
Niet ver van Missionvale ligt Kleinskool. In dit township bevindt zich Harvest Kleinskool, een missiepost van Harvest Christian Church in Port Elizabeth. Op diverse manieren biedt de missiepost hulp aan de arme gemeenschap die vaak te kampen heeft met diverse problemen zoals drank, drugs en overspel.

Één van de manieren waarop de gemeenschap van Kleinskool geholpen wordt, is de Swop Shop. Hier kunnen mensen lege flessen en andere recyclebare producten inleveren. Met de punten die ze hiervoor krijgen, kunnen ze voedsel, kleding of andere noodzakelijke spullen kopen.

Bekijk deze video (Engels) voor een korte impressie van Harvest Kleinskool en de Swop Shop.

Onderwijs
José Weijers, onze veldwerker in Zuid-Afrika, is op de missiepost betrokken bij het faciliteren van een Bijbels gefundeerde cursus. Hiermee wordt gewerkt aan de fundatie voor één van de behoeftes in de omliggende gemeenschappen. Tijdens de cursus komen pijnpunten bloot te liggen waar deelnemers mee worstelen.

Woonvormen
Tijdens de Bijbelstudie ontstaat veelal een intrinsieke motivatie om te veranderen. Hiervoor is professionele begeleiding nodig. Uit deze behoefte is het proces gestart om een rehabilitatiecentrum op te zetten met een christelijke grondslag. Bij de visie voor de realisatie van dit rehabilitatiecentrum is José ook betrokken. Hier gaat gewerkt worden aan persoonlijk herstel waarmee we indirect werken aan het herstel van de gemeenschap.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

José Weijers

Over mij
Mijn naam is José Weijers. In januari 2019 heb ik afscheid genomen van mijn leuke huisje in het Twentse Wierden om in Port Elizabeth, Zuid-Afrika te gaan wonen. Hier werk ik in één van de armste townships met de bedoeling om vanuit Gods liefde onder meer hope, worth en joy te geven; de drie kernwoorden van mijn missie.

Roeping
Ik heb altijd al een voorliefde voor Afrika gehad en tijdens mijn bezoek aan Missionvale Care Centre vielen dingen op hun plek. Daarin ervaar ik Gods leiding. De volgende tekst uit de Bijbel is één van de teksten die tot mij spreekt: ‘Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?’ (1 Joh 3:17). Natuurlijk is dit ook een oproep voor de naaste dichtbij, maar voor mij spreekt dit over mijn naasten verder weg. Graag wil ik mijn kwaliteiten inzetten voor mensen in mindere omstandigheden, in moeilijke posities.

Hoofdstad Pretoria – bestuurlijk
Kaapstad – wetgevend
Bloemfontein – rechterlijk
Taal Afrikaans, Engels, Zoeloe
Inwoners 48.375.645
Oppervlakte 1.221.037 km²
Levensverwachting 49 jaar
Religie Christendom: 75,5%
Kindersterfte 41/1000
HIV besmetting 17,9%
 • Voedselactie Missionvale - In het township Missionvale zijn de mensen ondanks de strenge maatregelen veel op straat, een belangrijke reden daarvoor is om voedsel te 'zoeken'. Medewerkers van het Missionvale Care Centre (MCC) Lees meer...
 • ‘en-route’ - Afgelopen 4 januari vloog ik naar Engeland om de 10-weekse cursus 'en-route' als voorbereiding op mijn werk in Zuid- Afrika. Ik was benieuwd hoe het zou zijn, wat ik zou Lees meer...
 • Volg mij op Facebook! - https://www.facebook.com/joseopmissie/
 • José Op Missie - Nu even een aantal dagen geen werk, om tot rust te komen rond de feestdagen en mij voor te bereiden voor de start van de cursus 'en Route' begin januari! Lees meer...

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  70 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  70 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  70 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  70 dagen resterend